Akademia Piłkarska Karkonosze - strona oficjalna
Strona oficjalna

Materiały szkoleniowe

2011-04-13 12:27
Program inteligencji piłkarskiej Horsta Weinadla kategorii U-12, U-13, treść zajęć:
Uwolnij więźniów”
Liczba zawodników: 8 zawodników.
Sprzęt: 1 piłka, kamizelki w dwóch kolorach, 8 pachołków.
Przebieg ćwiczenia: W grze biorą udział dwa zespoły, składające się z 4 graczy. Po dwóch graczy z każdej z drużyn bierze udział w grze 2x2 w wyznaczonym polu (25x25 m), dwaj pozostali („więźniowie”) ustawieni na zewnątrz pola gry, za bramkami, znajdującymi się w przeciwległych narożnikach. Zadaniem atakujących jest wymienienie 10 podań. Podania mogą być kierowane do partnera znajdującego się w środku pola gry lub do jednego z partnerów znajdujących się za bramkami w narożnikach. Po otrzymaniu podania, aktualny zawodnik zewnętrzny wchodzi do pola gry, natomiast podający wciela się w rolę więźnia.
img

Gra 3x1 na utrzymanie piłki + 2 w dwóch strefach
Liczba zawodników: 6.
Sprzęt: 1 piłka, kamizelki w dwóch kolorach, 6 pachołków.
Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy z piłką grają „na utrzymanie” w swojej strefie (10 m x 10 m). Obrońcy mogą się zmieniać w każdej chwili, z tym, że musi być utrzymany układ – 1 broniący w strefie napastników, 2 oczekujących w swojej strefie. Po odbiorze piłki obrońca podaje ją do swoich partnerów i następuje zmiana ról – obrońcy stają się napastnikami, natomiast napastnicy obrońcami i 1 z nich wbiega w strefę przeciwną i próbuje odebrać piłkę.
Warianty:
1) Po wymienieniu 10 podań, drugi zawodnik może wejść do gry i starać się odebrać piłkę.
img


Gra 3x3 z podaniem przez jedną z 4 bramek
Liczba zawodników: 6.
Sprzęt: piłka, 8 pachołków.
Przebieg ćwiczenia: Plac gry to koło o średnicy ok. 20m, pachołki ustawione, jako 4 bramki o szerokości 2 m. W tej grze bierze udział 6 zawodników podzielonych na 2 zespoły. Zadaniem napastników jest zdobycie bramki przez podanie piłki przez linię bramkową tak, aby zawodnik z tego samego zespołu zdążył przyjąć piłkę w polu gry za bramką .

Warianty:
1)Podanie powrotne – aby zdobyć punkt podający pokazuje ręką gdzie chce otrzymać podanie.
2) Otrzymujący podanie musi bez przyjęcia zagrać piłkę kolejnemu partnerowi z zespołu.
img

Gra 4x4 „strzel, broń, kontratakuj”
Liczba zawodników: 8.
Sprzęt: piłka, 4 pachołki, 1 bramka.
Przebieg ćwiczenia: Na linii środkowej ustawione są 2 bramki z pachołków. Jeden zespół atakuje n bramkę z bramkarzem. Drugi zespół zdobywa bramkę przez przeprowadzenie piłki przez bramki z pachołków.
img

„Unikaj przeciwnika”
Wymiary pola gry: 20m x 15m.
Liczba zawodników: 6
Sprzęt: pachołki, talerzyki, znaczniki.
Przebieg gry: Gra toczy się na cztery bramki. Zadaniem zawodników jest umiejętne rozgrywanie piłki, w taki sposób aby unikać kontaktu z przeciwnikiem. Dotknięcie zawodnika posiadającego piłkę, powoduje stratę piłki na rzecz drugiej drużyny.
Warianty: Bramka zaliczona uderzeniem piłki bez przyjęcia.
img

Gra 3x3 na szerokie bramki
Liczba zawodników: 6.
Sprzęt: piłka, 4 pachołki.
Przebieg ćwiczenia: Zadaniem obu drużyn jest przeprowadzenie piłki ( nie uderzenie) do bramki przeciwnika (szerokość boiska i bramek to 20 metrów). Boisko ma wymiar 20 m x 20 m.
Czas gry to 4 x po 3 minuty z jednominutowymi przerwami pomiędzy grami.

Warianty:
1)Wskazanie zawodnikom jakiego zwodu mają używać w czasie gry.
img

Gra 3x1 + 2 obrońców ustawionych na liniach
Liczba zawodników: 6.
Sprzęt: 1 piłka, kamizelki w dwóch kolorach 4 pachołki.
Przebieg ćwiczenia: Gra, w której celem napastników jest przeprowadzenie piłki przez dowolną linię, na której znajduję się obrońca – 1 pkt. Jeśli obrońca w środku pola odbierze piłkę to musi ją podać do swojego partnera ustawionego na linii – 1 pkt. lub jeśli obrońca na linii odbierze piłkę to stara się wykonać podanie do partnera w środku pola – 1 pkt.
img


Gra 3x3 z czterema naprzeciwległymi bramkami
Liczba zawodników: 6.
Sprzęt: piłka, 8 pachołków.
Przebieg ćwiczenia: W grze udział biorą 2 zespoły 3 osobowe (boisko jak na ilustracji). Obie drużyny atakują dwie bramki, oraz bronią dwóch bramek (przed grą przypisujemy przeciwne bramki do drużyn). W celu zdobycia bramki zespół posiadający piłkę musi przebiec z nią przez jedną z dwóch naprzeciwległych bramek przeciwnika. W tej grze nie ma autów. Czas gry to 4 x po 3 minuty z jednominutowymi przerwami pomiędzy grami.
img

Gra 2x2 z czterema neutralnymi zawodnikami
Liczba zawodników:
Sprzęt: piłka, pachołki, kamizelki,
Przebieg ćwiczenia: Zespoły dwuosobowe rywalizują ze sobą w środkowej części pola gry. Zadaniem każdego zespołu jest wymienienie 3 podań w środkowej strefie i zagrania piłki do zawodników neutralnych. Za każde takie zagranie przyznawany jest 1 pkt.

Warianty:
1)Zawodnik neutralny bez przyjęcia odgrywa piłkę.
2)Zawodnik neutralny nie może zagrać piłki do podającego, tylko do jego partnera

img

Wykorzystanie szerokości boiska
Liczba zawodników: 6.
Sprzęt: piłka, 4 pachołki, 4 mniejsze bramki.
Przebieg ćwiczenia: Dwie bramki z pachołków znajdują się na połowie boiska w bocznych sektorach. Atakujący muszą rozpocząć konstruowanie ataków ze środka pola, tylko za pomocą bocznych sektorów gry (skrzydeł). Bramka jest zaliczona wówczas, gdy piłka zostanie przeprowadzona lub podana przez jedną z dwóch małych bramek w środku.
Warianty:
1) Zmiany ustawienia równoległego bramek środkowych.

imgPropozycje kompozycji dla bramkarzy
CZĘŚĆ WSTĘPNA:
-krążenia ramion w przód, w tył
-wymachy ramion
-bieg przodem, bieg tyłem -krok dostawny prawy, lewy bok
-przeplatanka prawy, lewy bok
-podskoki naprzemianstronne z wysokim unoszeniem rąk
-podskoki naprzemianstronne ze skrętem tułowia na nogę wykroczną
- bieg, krążenia ramion w przód i w tył
- bieg raz przodem, raz tyłem
- podskoki naprzemianstronne ( prawa noga lewa ręka )
Ćwiczenia rozciągające:
Pozycja stojąca - skłony ( 6 x )
- skrętoskłony ( 8 x )
- krążenia tułowia ( 6 x, 3 x na stronę )
- krążenia głowy i krążenia nadgarstków.
CZĘŚĆ GŁÓWNA:
Ćwiczenia z piłkami, pojedynczo, poruszamy się w różnych kierunkach
- kozłowanie piłki prawą ręką
- kozłowanie piłki lewą ręką
- kozłowanie piłki raz prawą raz lewą ręką
- kozłowanie piłki na gwizdek, zmiana kierunku kozłowania
Ćwiczenia wykonywane pojedynczo. Pozycja wyjściowa siad prosty z piłką w dłoniach.
- kołyska prawa, lewa strona ( 8 x, 4x na stonę )
- w klęku z piłką w dłoniach kołyska prawa, lewa strona ( 6x, 3x na stonę)
- w klęku, 2 piłki ustawione po obu bokach. Kołyska do ustawionych piłek ( 6x, 3 x na stronę )
- pozycja bramkarska, 2 piłki ustawione po bokach
- kołyska do ustawionych piłek ( 4x, 2x na stronę )
Ćwiczenia wykonywane w parach.
pozycja bramkarska, chwyt piłki z upadkiem uderzonej po ziemi przez współćwiczącego ( 6x, 3x na stronę )
- pozycja wyjściowa leżenie przodem na sygnał szybko wstać do pozycji bramkarskiej i chwyt z upadkiem piłki uderzonej przez współćwiczącego ( 6x, 3x na stronę )
- pozycja bramkarska, na sygnał szybki upadek do leżenia przodem, wstać do pozycji bramkarskiej i chwyt z upadkiem piłki uderzonej prze partnera ( 6x, 3 x na stronę ). pozycja bramkarska, ćwiczący stoi na środku bramki, Chwyt z upadkiem piłki uderzonej przez trenera po ziemi ( 6x, 3x na stronę )
- to samo ćwiczenie , pozycja wyjściowa leżenie przodem ( 6x, 3x na stronę).
CZĘŚĆ KOŃCOWA:
Rozbieganie, ćwiczenia rozciągające i omówienie treningu.

Kolejna porcja materiałów zostanie dodana na prośbę bramkarzy po zapoznaniu się z tymi materiałami oraz przeprowadzeniu treningu.
UDANYCH INTERWENCJI
img

Łamana rozgrzewka
Ćwiczenie rozpoczyna rząd czerwony przy którym ustawiona jest piłka. Ćwiczący wykonuje podanie po podłożu, partner z przeciwnego rządu odgrywa piłkę bez przyjęcia. Zawodnik, który rozpoczynał ćwiczenie podaje ją jeszcze raz i rozpoczyna po przekątnej ćwiczenie koordynacji ruchowej. Partner po zatrzymaniu piłki w miejscu, również zmienia pozycję po przekątnej z wykonaniem ćwiczenia w truchcie. Przy kolejnych talerzykach powtarza się schemat wykonywania ćwiczenia. Następne powtórzenie rozpoczyna zawodnik niebieski podaniem piłki do partnera.
img
Koordynacja ruchowa i technika indywidualna
- zawodnik grupy niebieskiej wykonuje dynamiczny start z wykonaniem naskoku obunóż do pierwszego i drugiego koła hula hop, PN do trzeciego i LN do czwartego koła, oraz równocześnie obunóż do piątego i szóstego. Następnie prowadzi piłkę zewnętrznym podbiciem PN omijając stojak ustawiony po jego lewej stronie. Po zatrzymaniu piłki podeszwą wykonuje ćwiczenia na płotkach jak zawodnik grupy żółtej, lecz w odwrotnej kolejności.
- zawodnik grupy żółtej po krótkim nabiegu wykonuje przeskoki obunóż nad dwoma pierwszymi płotkami, start z wbiegnięciem w bramkę, a następnie wielokrok jednonóż nad trzema pozostałymi płotkami. Podobnie jak partner prowadzi piłkę zewnętrznym podbiciem PN omijając stojak ustawiony po swojej lewej stronie. Po zatrzymaniu piłki podeszwą wykonuje ćwiczenia na kołach hula hop jak zawodnik niebieski.
img
Diamentowe starty z piłką
Ćwiczenie wykonywane jest w dwóch grupach oddalonych od środkowych stojaków o około 10 m. Pierwszy zawodnik grupy niebieskiej wykonuje podanie piłki po podłożu do zawodnika grupy żółtej ustawionej po przeciwnej stronie. Po podaniu przechodzi do szybkiego startu w kierunku przeciwnego rzędu z obiegnięciem dwóch skrajnych stojaków w formie ósemki. Po starcie przechodzi na koniec przeciwnego rzędu, a kolejne powtórzenie rozpoczyna zawodnik otrzymujący piłkę.
img
Uderzenia na bramkę wg schetamtów:
img
img
Następne materiały na prośbę grupy zostaną zamieszczone.

W cyklu treningowym były wprowadzane nowe ćwiczenia oraz zabawy.
Aby ułatwić ich wykonywanie opisuję treści:

"Nie daj się dotknąć? Organizacja:
Wszyscy ćwiczący poza berkiem posiadają piłkę i znajdują się w ograniczonym polu. Każdy prowadzi piłkę i stara się uniknąć ?klepnięcia? przez berka, który porusza się szybkim marszem. Kto zostanie klepnięty przez berka lub w ucieczce przed nim opuści pole, staje się berkiem. Odkłada piłkę poza pole gry i staje się kolejnym berkiem. Zabawa trwa tak długo, aż pozostanie tylko jeden ćwiczący z piłką.
?Berek Ratuj? Organizacja:
W ograniczonym polu wszyscy, oprócz berka, prowadzą piłkę. ?Klepnięty? przez berka zatrzymuje się, chwyta piłkę w ręce i ustawia się w rozkroku. Stoi w tej pozycji tak długo, dopóki jeden z prowadzących piłkę nie podbiegnie i zagra swoją piłką między nogami stojącego. Wówczas jest on uratowany, puszcza piłke i ucieka prowadząc ją.
?Utrzymaj piłkę? Organizacja:
W wyznaczonym polu, o wymiarach dostosowanych do wieku i liczby ćwiczących, zawodnicy prowadzą piłki. Dwóch zawodników bez piłek stara się je odebrać dowolnemu ćwiczącemu. Zawodnik, który straci piłkę ma za zadanie odebrać piłkę innemu partnerowi.
Rysunek do ćwiczeń:
img
?Traf do bramki?
Zawodnicy podzieleni na grupy trzyosobowe, każda z jedną piłką. Zawodnicy kolejno uderzają piłkę wewnętrzną częścią stopy do partnera, tak by trafić w światło małej bramki. Za każde trafienie do bramki zawodnik otrzymuje 1 punkt. Wygrywa zawodnik, który po wykonaniu wymaganej liczby powtórzeń prawą i lewą nogą zdobył największa liczbę punktów.
Rysunek do ćwiczenia:
img
?Głową do bramki? Organizacja:
Zawodnicy podzieleni na zespoły dwuosobowe. Zadaniem każdego zespołu jest zdobycie bramki w wyniku uderzenia piłki głową przez dowolnego z zawodników. Zespoły kolejno rozpoczynają ćwiczenie z wyznaczonego miejsca i mogą się zbliżyć do bramki jedynie poprzez żonglowanie piłki głową w dwójkach. Bramkarz może grać aktywnie na przedpolu. Za zdobycie bramki każdy zespół otrzymuje 1 pkt. Wygrywa dwójka, która zdobędzie największą liczbę punktów.
Rysunek do ćwiczenia:
img
?Strażnik? Organizacja: Zawodnicy na obwodzie koła z piłkami, w środku kwadratu wyznaczonego przez cztery chorągiewki (pachołki) znajduje się zawodnik bez piłki ? strażnik. Zadaniem każdego zawodnika z piłka jest przeprowadzić piłkę wokół dowolnej chorągiewki i wrócić do miejsca wyjściowego. Zadaniem strażnika jest ?klepniecie? jak największej liczby zawodników znajdujących się w jego polu. Zabawę kończymy, gdy wszyscy zawodnicy jednokrotnie pełnią rolę strażnika. Wygrywa zawodnik, który zdobył najwięcej punktów (za ?klepniecie? zawodnika otrzymuje 1 punkt).
Rysunek do ćwiczenia:
img
?Zmiana miejsc z piłką? Organizacja:Zawodnicy podzieleni na cztery równoliczne zespoły. Zawodnicy każdego zespołu ustawni z piłkami na jednym z boków kwadratu. Na sygnał trenera wszyscy zawodnicy prowadzą piłki w kierunku przeciwnego boku. Wygrywa zespół, którego wszyscy zawodnicy najszybciej zmienią miejsca i ustawią piłki na przeciwnym boku w określony sposób np.. usiądą na piłce.
Rysunek do ćwiczenia:
img

Wyścig z prowadzeniem piłki
Zawodnicy podzieleni na dwa równoliczne zespoły. Na sygnał trenera pierwsi zawodnicy z trzech rzędów biegną do piłek, prowadzą je wokół chorągiewek i ustawiają podeszwą na wyjściowym miejscu. Następnie biegną do pierwszego w rzędzie klepnięciem w ramię dają mu sygnał do startu. Wyścig kończy się po wykonaniu zadania przez wszystkich zawodników obu zespołów. Za szybsze ukończenie wyścigu zespół otrzymuje 10 punktów, drugi ? 8 punktów. Za każdy popełniony przez zawodnika błąd odejmuje się 1 punkt. Wygrywa drużyna, która zgromadzi większa liczbę punktów.
Rysunek do ćwiczenia:
img
?Oddaj piłkę kapitanowi?
Zawodnicy podzieleni na cztery równoliczne zespoły. Zespoły ustawione na bokach kwadratu, w środkowym kole kapitanowie z piłkami. Na sygnał trenera kapitanowie podają kolejno piłkę do zawodników ustawionych w szeregach, a ci oddają ją z powrotem. Wszyscy uderzają piłkę wewnętrzną częścią stopy. Ostatni zawodnik w drużynie po otrzymaniu piłki prowadzi ją nogami do koła i zmienia kapitana, który ustawia się na początku szeregu swojej drużyny. W międzyczasie zawodnicy przesuwają się o jedno miejsce. Wyścig kończy się wtedy, kiedy zawodnicy drużyny zajmą miejsca, które zajmowali przed rozpoczęciem wyścigu. Za szybsze wykonanie zadania drużyna otrzymuje 20 punktów, druga 18 punktów, trzecia 17 punktów, czwarta 16 punktów. Za każdy popełniony przez zawodnika błąd drużynie odejmuje się 1 punkt. Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów.
Rysunek do ćwiczenia:
img

Trener Marek SiatrakKomentarze

tomek @ 95.49.96.*

wysłany: 2015-12-26 10:06

nawet dobrze

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: